för en trygg förlossning!

Varför anlita en doula?

Vad är en doula?

Doula betyder tjänarinna och är en person som ger stöd inför, under och efter förlossning. En doula kan aldrig ersätta en eventuell partner utan ger istället stöd även till denna person. En doula har kunskaper om fysiologin bakom födandet och hur man kan ge känslomässigt och psykologiskt stöd, samt hur man med beröring, massage, rörelse och olika ställningar kan gynna förlossningens naturliga förlopp. En doula har inget medicinskt ansvar, tar inga beslut och ger inga medicinska råd.

Bebis hurrar

Varför behövs en doula?

För att våra kroppar ska kunna föda barn på det mest effektiva och skonsamma sättet behöver vi som kvinnor få känna oss trygga. En stödperson i form av en partner ger en sorts trygghet som aldrig kan ersättas av någon annan. En partner är dock känslomässigt engagerad och bör ha rätt till en egen positiv upplevelse av förlossningen som inte genomsyras av känslor av otillräcklighet, maktlöshet och rädsla. En sådan upplevelse är inte ovanligt då allt stödansvar (förutom det man får från sjukvården) ligger på denna person. En doula har erfarenhet av och kunskap om olika förlossningar och är inte på samma sätt känslomässigt involverad vilket gör henne till en stadig och trygg person för båda föräldrar att luta sig mot.

Vad visar forskningen?

Doulor är evidensbaserade! Rådande forskning visar att doulor faktiskt kan göra stor skillnad! Kontinuerligt stöd från en doula kan minska smärtupplevelse, förlossningslängd, behovet av medicinsk smärtlindring, risken för kejsarsnitt och andra medicinska åtgärder, ge en mer positiv förlossningsupplevelse, samt minska risken för förlossningsdepression. Forskning visar också att man som partner både känner sig och är mer delaktig vid förlossningen om man har stöd från en doula.

Dessutom har vi doulor inga som helst biverkningar eller negativa effekter associerade med oss. Man borde alltså införa doulastöd till alla.

Bebis ligger och myser
Till toppen