för en trygg förlossning!

Om mig

Jag är en drygt 45-årig trebarnsmamma som lever för min familj och mina vänner och som älskar träning och yinyoga. Jag har ett stort intresse för det samspel mellan biologi och psykologi som påverkar många delar i vårt liv, inte minst en förlossning. Efter att ha läst till gymnasielärare i just biologi och psykologi skrev jag en doktorsavhandling om depression hos kvinnor och jobbar sen nio år som forskare och var spindeln i nätet på ett forskningscentrum kopplat till åldrande och hälsa. Från våren 2023 har jag bytt bana och jobbar nu som projektledare för en läkemedelsstudie vid förlossningen. Hösten 2018 gick jag Förlossingsgruppens doulautbildning som har utgångspunkt i Susanna Helis metod ”Föda utan rädsla” och de fyra verktygen som beskrivs där, nämligen Andning, Avspänning, Rösten och Tankens kraft. Jag är även cerifierad doula och förlossningspedagog och Aktivbaby-instruktör. Sedan våren 2020 är jag en del av Förlossingsgruppen i Göteborg.

Doula valpning

Jag doular även vid valpning ;-)

Under våren 2024 var jag stöd vid min 26:e förlossning. Mina uppdrag har sett väldigt olika ut och jag har stöttat par, självstående mammor och personer i socialt och psykiskt tuffa situationer, både på sjukhus och hemma. Jag lägger ingen som helst värdering i hur du som kvinna eller ni som par vill föda ert barn. Jag stöttar på samma sätt oavsett om ni till exempel tänker er medicinsk smärtlindring eller inte.

Minska risken för förlossningsdepression

Förlossningsdepression

Förlossningsupplevelsen är viktig eftersom den kan påverka föräldrars psykiska hälsa och relationen dem emellan. En positiv upplevelse kan stärka både er och er relation, vilket är särskilt värdefullt den första tiden med bebisen. Man vet att en negativ förlossningsupplevelse och dåligt stöd från partner efter förlossning ökar risken för förlossningsdepression (postpartum-depression), vilket kan drabba både mammor och pappor och även kan påverka barnet. Att ha stöd av en doula runt och vid förlossningen kan göra stor skillnad och leda till många positiva effekter, vilket visas i flera vetenskapliga studier. Ända sedan jag skrev min doktorsavhandling om depression hos kvinnor har jag velat arbeta för att förebygga förlossningsdepression. Det visade sig vara svårt för mig att göra det inom forskningen, men för två år sedan hörde jag av en slump om hur doulor arbetar och om den fantastiska skillnad de kunde göra för blivande föräldrar, bl.a. genom att förebygga just förlossningsdepression. Detta resulterade i att jag önskade mig en doulautbildning i 40-årspresent – och på den vägen är det!

Utbildning

Doulautbildning, Förlossningsgruppen
Förlossningspedagog, Xana De Silva
Altivbaby-instuktör, Xana De Silva och Lina Nilsen
Kurs om betydelsen av det mänskliga mikrobiomet, och epigenitik vid förlossning och amning
Forskarutbildning inom medicin/psykiatri (forskningsämne: depression hos kvinnor)
Gymnasielärare i biologi och psykologi

Kontakt

Boka ett kostnadsfritt samtal med mig!
Kontakta mig på antingen info@erdoula.se eller Messenger

Till toppen