för en trygg förlossning!

Hur fungerar det?

Vad är en doula?

Doula betyder tjänarinna och är en person som ger stöd inför, under och efter förlossning. En doula kan aldrig ersätta en eventuell partner utan ger istället stöd även till denna person. En doula har kunskaper om fysiologin bakom födandet och hur man kan ge känslomässigt och psykologiskt stöd, samt hur man med beröring, massage, rörelse och olika ställningar kan gynna förlossningens naturliga förlopp. En doula har inget medicinskt ansvar, tar inga beslut och ger inga medicinska råd.

Bebis hurrar

Varför behövs en doula?

För att våra kroppar ska kunna föda barn på det mest effektiva och skonsamma sättet behöver vi som kvinnor få känna oss trygga. En stödperson i form av en partner ger en sorts trygghet som aldrig kan ersättas av någon annan. En partner är dock känslomässigt engagerad och bör ha rätt till en egen positiv upplevelse av förlossningen som inte genomsyras av känslor av otillräcklighet, maktlöshet och rädsla. En sådan upplevelse är inte ovanligt då allt stödansvar (förutom det man får från sjukvården) ligger på denna person. En doula har erfarenhet av och kunskap om olika förlossningar och är inte på samma sätt känslomässigt involverad vilket gör henne till en stadig och trygg person för båda föräldrar att luta sig mot.

Vad visar forskningen?

Doulor är evidensbaserade! Rådande forskning visar att doulor faktiskt kan göra stor skillnad! Kontinuerligt stöd från en doula kan minska smärtupplevelse, förlossningslängd, behovet av medicinsk smärtlindring, risken för kejsarsnitt och andra medicinska åtgärder, ge en mer positiv förlossningsupplevelse, samt minska risken för förlossningsdepression. Forskning visar också att man som partner både känner sig och är mer delaktig vid förlossningen om man har stöd från en doula.

Dessutom har vi doulor inga som helst biverkningar eller negativa effekter associerade med oss. Man borde alltså införa doulastöd till alla.

Bebis ligger och myser

Att anlita er doula

Det viktigaste att tänka på när man vill anlita en doula är att hitta en person som man verkligen känner förtroende för och som man känner att det ”klickar” med. Man kan hitta doulor på organisationen ODIS hemsida (www.doula.nu).

Om ni tror att jag kan vara den personen ni söker bokar vi en första kostnadsfri träff där jag berättar vem jag är och hur jag arbetar. Vid denna träff kan ni ställa alla frågor ni har men ni behöver inte berätta något om er själva. Om ni sedan bestämmer er för att anlita mig sätter vi upp tid för en nästa träff, med fördel hemma hos er, där vi går igenom era tankar, känslor, önskemål och eventuella tidigare erfarenheter kopplande till er förlossning. Jag går även igenom några grundläggande delar i en fysiologisk födsel och vi tittar igenom och skriver kontrakt. Vid andra träffen som är lite längre går vi igenom förlossningens alla delar och hur känslor, tankar och beteende samspelar. Vi pratar även om andningens roll och övar på olika tekniker för att ge smärtlindring samt underlätta förlossningsprocessen och bebisens resa ut till vår värld.

Vad kostar det?

Jag erbjuder fullt doulastöd (9 000 kr, se mer information nedan) eller förlossningsförberedande samtal i ert hem (4 000 kr).

Fullt doulastöd

  • Samtal och förberedande kurs inför förlossning och tidigt föräldraskap (3 + 3 timmar)
  • Jour 10 dgr innan BF- barnet är fött
  • Back-up- doula
  • Stöd under förlossning
  • Eftersamtal
  • 9 000 kr

Förlossningsförberedande kurs i hemmet

  • Samtal och förberedande kurs inför förlossning och tidigt föräldraskap (3 + 3 timmar)
  • Uppföljande samtal
  • 4 000 kr

Som pedagog tycker jag det är viktigt att mina förlossningsförberedande samtal är individanpassade och lättbegripliga. Ni väljer själva om ni vill få informationen som ett vanligt samtal, mer som en föreläsning, eller lite av varje 😊. Mina kunskaper inom både psykologi och biologi kommer väl till pass när man ska prata om det komplexa fenomen som en förlossning är. Jag är noga med att skilja på information som är evidensbaserad och sådan som inte är det.

Till toppen